ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 π.μ