ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ