ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 π.μ