ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-06-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 π.μ