ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σε μια συνεχή προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου που προκύπτει, ο Δήμος Χαλκηδόνος υπέβαλε στις 30/6/2017 πρόταση σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το INTERREG EUROPE, πήρε την πρωτοβουλία και συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κρατικούς φορείς της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Λετονίας, της Κύπρου, ευελπιστώντας να τύχει έγκρισης και χρηματοδότησης μετά την αξιολόγηση.
 
Το πρόγραμμα INTERREG EUROPE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας μεγαλύτερης εμβέλειας όπου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Γενικός και βασικός στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της τοπικής οικονομίας και η ανάδειξη των πάσης φύσεως τοπικών προϊόντων μέσω της αύξησης του (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιφερειακές περιοχές, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (δίκτυα νεολαίας, ευρωπαϊκά δίκτυα) και ανάδειξης πολιτιστικής, φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Προϋπολογισμός έργου: έως 2.000.000 ευρώ
 
Προτεινόμενες δράσεις:
-Δημιουργία ιστορικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, φυσικών, αρχαιολογικών διαδρομών ειδικού ενδιαφέροντος σε όλο το Δήμο μας.
-Βελτίωση και ανάδειξη ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων και μουσείων σε όλο το Δήμο μας.
-Βελτίωση και ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών του Αξιού Ποταμού και του «Νησιού» (παρατηρητήρια, δημιουργία νέων βιοκλιματικών αναψυκτηρίων και πάρκων, ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες στις περιοχές, Μουσείο Φύσης, δημιουργία και σημάνσεις φυσιολατρικών μονοπατιών, ζώνη αναψυχής, προβλήτες, παγκάκια, βάρκα και περίπλους νησιού κτλ).
-Νεανικά Φεστιβάλ: Ο ρόλος των νέων και η σύνδεση με την ιστορία, στην επίδειξη αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης
-Δημιουργία επενδύσεων και βελτίωση επιχειρηματικότητας μέσα από τον τουρισμό και τις ψηφιακές διαδρομές, προώθηση τοπικών προϊόντων – Ανάπτυξη Φεστιβάλ Οίνου και Γαστρονομίας (οι δρόμοι του κρασιού).
-Αύξηση τουρισμού, βελτίωση τοπικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα κάθε μορφής και είδους.
-Δράσεις για την ενίσχυση του επιπέδου φυσικής και πολιτιστικής παιδείας μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ