ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Δήμος Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Εθ. Αντιστάσεως 36, Κουφάλια 571 00, αρμόδιος υπάλληλος: κα Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ επικοινωνίας: 23910 30163), ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Κουφαλίων Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/5.9.06 (Β’1225):
Α. Ανακοινώνει οτι τόσο η ίδια, όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), του ως άνω Σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ,. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473, Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.