Μήνυμα Δημάρχου Χαλκηδόνος ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017