Δελτίο Τύπου Δήμου Χαλκηδόνος για την αναμόρφωση του Ν.4039-2012