Πρόσκληση στα εγκαίνια του Φυσικού Αερίου στην ΔΚ Ν.Μεσημβρίας