ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝ ΠΑΡΚ_Μ.Μοναστηρι+Λουδίας_2018_ΨΜΧΝΩΗ2-ΠΨΤ