ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αγ.Αθανασιος+Ν.μεσήμβρια_6ΖΓΙΩΗ2-Λ3Α