ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15_2018 ΟΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-05-2018