Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στη ΔΚ Κουφαλίων στις 26-07-2018