Ανακοίνωση για τη μη λειτουργία των σχολείων – Παρασκευή 11-01-2019