ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019-converted