Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό ειδών καθαριότητας