Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 266 Δ’/ 19-05-2021) δημοσιεύτηκε το νέο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, το οποίο αναμένεται να επιλύσει εξαιρετικά σημαντικά θέματα της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό Φ.Ε.Κ. σκοπός της μελέτης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Κουφαλίων είναι “η θέσπιση ενός μοντέλου ανάπτυξης και χρήσεων γης, εναρμονισμένο στο γεωγραφικό χώρο και συμβατό με τους φυσικούς πόρους καθώς και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι προτάσεις και οι

κατευθύνσεις που δίνονται στο Σχέδιο έχουν σαν στόχους:

  • Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Δ.Ε. Κουφαλίων και ιδιαίτερα των περιοχών που εμπίπτουν στις περιοχές Natura 2000.
  • Την προστασία και διαφύλαξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
  • Την προστασία και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
  • Τη διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης και των αγροτικών τοπίων.
  • Τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.
  • Την ενίσχυση του οικιστικού δικτύου.
  • Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών και
  • Την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου η Δ.Ε. Κουφαλίων ανήκει στο Δήμο Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνας και Κουφαλίων. Η Δ.Ε. Κουφαλίων αποτελείται από δύο Δημοτικές Κοινότητες (Κουφαλίων και Προχωμάτος) και τέσσερις οικισμούς (Κουφαλίων, Πρόχωμα, Καστανάς και Ακροπόταμος).

“Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης, βάζοντας τάξη σε πολεοδομικά θέματα, αδειοδοτήσεων κατοικιών, καταστημάτων, χώρων, και φέρνοντας ελπίδες για ανάπτυξη” τόνισε με αφορμή την έγκριση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, για την αναθεώρησή του απαιτήθηκε πολυετής και επίπονη προσπάθεια και συνεργασία αιρετών, επιστημόνων, στελεχών του Δήμου, της Περιφέρειας και του υπουργείου Περιβάλλοντος τους οποίους και θέλησε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα για τη σημερινή εξέλιξη.

 Το πλήρες κείμενο του Φ.Ε.Κ. καθώς και οι συνοδευτικοί έγχρωμοι χάρτες είναι διαθέσιμα τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος, όσο και μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Καλούνται όλοι οι δημότες να λάβουν γνώση του σχετικού Φ.Ε.Κ., ώστε να γνωρίζουν τις αλλαγές που έχουν εκτελεσθεί.