ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΧ 4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 4 2021-ΨΥ4ΞΩΗ2-0ΧΛ