Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 20 MW που θα εγκατασταθεί στη θέση “Αμπελώνες Ι” στο αγρόκτημα Ακροποτάμου της Τ.Κ. Προχώματος, της Δ.Ε. Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.” της εταιρείας “ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr (ΠΕΤ: 2102471220).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων ορίζεται η 07-11-2021.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ