Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους, στο παρελθόν μέχρι και σήμερα (συνεχόμενα ή κατά διαστήματα) και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (Ν.3345/2005) στον Δήμο, να προσέλθουν στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια στο γραφείο του Τ.Α.Π.  για να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ) προκειμένου να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η υποχρέωση της δήλωσης στο Δήμο, γίνεται εντός δύο μηνών, από  την ημέρα διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Μετά την παρέλευση των 2 μηνών επιβάλλονται δημοτικά τέλη αρχής γενομένης από το 2009 και για όλο το διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση της διακοπής στον Δήμο.

Μετά τη γνωστοποίηση της διακοπής ηλεκτροδότησης στο Δήμο, το ακίνητο θα χρεώνεται μόνο με το ποσό του Τ.Α.Π. ενώ απαλάσσεται από τα υπόλοιπα δημοτικά τέλη, μέχρι την επαναηλεκτροδότησή του, η οποία θα πρέπει επίσης, να γνωστοποιηθεί στο Δήμο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

  • 23913-30127  (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗ)