6Β55ΩΗ2-502-1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ