Με νέο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό πρόκειται να ενισχυθεί, έπειτα από πολλά χρόνια, ο Δήμος Χαλκηδόνος, μέσω της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 1.468 μόνιμων προσλήψεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να καλυφθούν μέσω της εν λόγω προκήρυξης είναι οι εξής:

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

“Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από πολλά χρόνια να υπάρχει μια προκήρυξη μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις που έχει απόλυτη ανάγκη ο Δήμος μας. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε προσπάθεια με σκοπό την ενίσχυση όλων των τμημάτων του Δήμου μας, μια διαδικασία την οποία επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία στα πλαίσια της κινητικότητας που υπάρχει στο δημόσιο τομέα”, τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

“Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών θα συνεχιστεί και στο μέλλον με ανάλογες προκηρύξεις, διότι οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν να υφίστανται. Πιστεύουμε ότι και οι υπόλοιπες θέσεις οι οποίες έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών σε μια μελλοντική προκήρυξη θα καλυφθούν και αυτές”, συμπλήρωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής – η οποία γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ – αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη 13Κ/2021 εδώ: https://bit.ly/34sJO5d