ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 3-2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠEΡIΦOΡAΣ