3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ _ΨΥΙΩΩΗ2-4ΓΡ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΩΥΝΗΩΗ2-ΒΥ9