3) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2022_60ΑΠΩΗ2-Υ4Δ 4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2022_6175ΩΗ2-6ΝΟ