ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Δια Περιφοράς