Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας “Βιομηχανία παραγωγής κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος, χρωμάτων, απορρυπαντικών, πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου-βιοκτόνων”, της εταιρίας ISOMAT A.E. που  είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγχιάλου, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 2112678822).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται η 17-07-2022.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ