Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ./Π.Κ.Μ ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο  “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 240,7482 MW” της εταιρείας “ΗΛΙΑΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΗΛΙΑΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ” στη θέση Βακούφι, Δ.Ε. Πικρολίμνης – Δ.Ε. Πολυκάστρου & Δ.Ε. Κουφαλίων, Δ. Κιλκίς – Δ. Παιονίας & Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Κιλκίς – Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 2206796118).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται η 27-10-2022.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ