9α) ΟΡΟΙ 1ης επαναληπτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_1797-9 -ΨΖ35ΩΗ2-ΗΚΝ