Ο Δήμος Χαλκηδόνος συντάσσει το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και την Συμμετοχή των Ρομά του Δήμου Χαλκηδόνος» ανταποκρινόμενος στη σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» σε δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον εκάστοτε Δήμο.

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου είναι η περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες των πληθυσμών Ρομά που διαβιούν στα όρια των Δήμου Χαλκηδόνος, με στόχο την κοινωνική ένταξή τους.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης Ρομά, συντάσσεται από το Δήμο Χαλκηδόνος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.Δ.Χ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χαλκηδόνος καλεί τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε διαβούλευση, μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15.00.

Ειδικότερα, τους καλεί: