Ο Δήμος Χαλκηδόνος και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προβούν άμεσα στον καθαρισμό αυτών (αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, περισυλλογή απορριμμάτων), καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος, όπου λόγω της έντονης βλάστησης δημιουργούνται χώροι, στους οποίους συγκεντρώνονται τρωκτικά και φίδια, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Με βάση το άρθρο 94 παρ.26 Ν.3852/2010 και την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (ΦΕΚ 2549 Β/19/04/2023) οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και μισθωτές είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από αυτούς, καθώς και σε εκτός σχεδίου δομημένα αγροτεμάχια.

Συγκεκριμένα, οι κύριοι, πλήρως ή σε ποσοστό, των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτούς, οφείλουν να προβούν στον πλήρη καθαρισμό αυτών (αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, απομάκρυνση καύσιμης ύλης, περισυλλογή σκουπιδιών κ.ά.), διαφορετικά θα επιβληθούν οι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις και η κάθε υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

 Ο Δήμος Χαλκηδόνος προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του τονίζοντας ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.