Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: “Λειτουργία του Ελληνικού Τμήματος του Αγωγού Μεταφοράς Προϊόντων Πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκόπια”

  • Φορέας υλοποίησης του έργου: “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με δ.τ. “ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ”
  • Ο φάκελος της ανωτέρω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2403000314
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται η 05-08-2024.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ