Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ.αρ.1797-4 και 1797-8 Ακινήτων Αγχιάλου

4α)όροι_Ψ5Γ4ΩΗ2-Υ57 5β)περήληψη_ΨΓΟ6ΩΗ2-ΟΜΡ 4γ)ΌΡΟΙ-9ΩΧΠΩΗ2-68Ψ-2 5α)περήληψη_9ΩΧΠΩΗ2-68Ψ

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.1266 αγροτεμαχίου Βαθυλάκκου

4α)ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΡΕΡΟΩΗ2-651-1 5α) Περίληψη διακήρυξης-6ΣΓΨΩΗ2-ΔΛ6

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

17α)Διακήρυξη Δημοπρασίας κατ’οπιν τροποποίησης των όρων -111_9Λ02ΩΗ2-Θ1Ν 18α)Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας κατόπιν τροποποίησης των όρων -111_ΨΛΩ0ΩΗ2-ΩΛ5

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.209 αγροτεμαχίου Σχολικού Κλήρου Αδένδρου

4α)ΔΙΑΚΥΞΗΡΥΞΗ_209_αδενδρου_ΡΒΡΩΩΗ2-7Ρ0 5α)ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-209_Αδένδρου_ΨΦ3ΥΩΗ2-ΒΓΞ

Περισσότερα →

Αποφάσεις

Ορισμός Αναπλήρωσης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Κουφαλίων – Μ. Μοναστηρίου – Νέα Ζωή (Λουδία)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_ΨΟ1ΩΩΗ2-ΗΟΦ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ_Ψ32ΨΩΗ2-09Δ

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Όροι -Περίληψη 1ης επαναληπτικής Δημοπρασίας του υπ.αρ.111 Σχολικού Κλήρου Χαλκηδόνας

8α) Όροι 1ης επαναληπτικής -111_ΨΘ6ΧΩΗ2-ΣΤΠ-2 9α)Περίληψη 1ης επαναληπτικής διακήρυξης -111_6ΡΜ9ΩΗ2-Ω63-1

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ έκτασης 3.239,72 τ.μ. από ΑΡ.6957 ΘΕΣΗ “ΒΙΤΟΜ” για εμπορικη χρηση

4α)Όροι διακήρυξης θέση_ΒΙΤΟΜ_ΡΓΓΡΩΗ2-3ΟΙ 5α)Περίληψη διακήρυξης-θέση ΒΙΤΟΜ_98ΨΗΩΗ2-Ν9Λ

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑ

4α)όροι διακήρυξης -195_Καστανά_6ΠΖΜΩΗ2-ΥΓ5 5α)Περίληψη διακήρυξης -195_Καστανά_6ΠΧΡΩΗ2-Ω2Ω

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

4α)’Οροι διακηρύξεων _σχολ.Προχωμα_9ΓΖΦΩΗ2-Χ22 5α)Περίληψη διακηρύξεων_σχολ.Προχωματος_62ΘΙΩΗ2-7ΧΚ

Περισσότερα →