Διακηρύξεις

Όροι διακήρυξης 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας του υπ.αρ.1797-9 Ακινήτου Αγχιάλου

9α) ΟΡΟΙ 1ης επαναληπτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_1797-9 -ΨΖ35ΩΗ2-ΗΚΝ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Περίληψη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας του υπ.αρ.1530-βγ Αγχιάλου

10α)Περίληψη 1ης Επαναληπτικής Διακήρυξης_9ΚΨΔΩΗ2-ΔΑ1

Περισσότερα →