Ανακοινώσεις

Δημοσίευση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Προϋπολογισμός 2024_Δημοσίευση_ΡΒ6ΟΩΗ2-ΟΔΧ

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Προϋπολογισμού 2023

Δημοσίευση Π/Υ 2023_ 9ΝΨΗΩΗ2-Η4Κ Προϋπολογισμός 2023

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη μεταχειρισμένου πυροσβεστικού 22PROC011380611 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 6ΞΛΝΩΗ2-Δ2Δ

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Διακήρυξη προμήθειας γάλατος

Διακήρυξη γάλατος ΙΔΟΧ ΑΔ 219-1 signed 22PROC011087397  Περίληψη γάλατος signed 22PROC011087511 9ΨΛΞΩΗ2-ΠΚ7

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

πρόσκληση ιατρού εργασίας και μελέτη

  Μελέτη 22REQ010969926 πρόσκληση ιατρού εργασίας 22PROC010975638

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

πρόσκληση γιατρού εργασίας 22PROC010563567 Μελέτη γιατρού εργασίας 22REQ010544467

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ελαστιχοφόρου φορτωτή

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ελαστιχοφόρου φορτωτή Διακήρυξη φορτωτή 22PROC010352293 signedΠερίληψη φορτωτή ΨΠΕΗΩΗ2-Φ7Β signed

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

  Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος     Διακήρυξη επισκευές 22PROC010352133 signed Περίληψη επισκευών ανταλλ_ οχημάτων Ψ2ΒΘΩΗ2-ΤΟΥ signed

Μάθε Περισσότερα →