Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 3/2023_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 308 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_ 6ΦΥ4ΩΗ2-ΛΥΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 309 ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ_ ΩΝ4ΧΩΗ2-ΙΥΕ  

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 3/2023

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 301 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_6Ω3ΓΩΗ2-ΕΦΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 301 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΡΟΖΞΩΗ2-489-1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ 9ΟΕ0ΩΗ2-ΣΑΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_9Φ5ΙΩΗ2-ΚΡΡ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2023

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_6ΥΔΚΩΗ2-7ΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΡΛ0ΨΩΗ2-027 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 202 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ_ΣΤΡΙΩΝ (ΓΙΑ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ _91ΑΕΩΗ2-0Χ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_9ΞΞ1ΩΗ2-ΗΞΦ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Υποβολή των αιτήσεων από 04/04/2023 έως και 13/04/2023, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΨΝΟ1ΩΗ2-4ΑΑ Για πληροφορίες αποστολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 05/04/2023 έως και 18/04/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 15/03/2023 έως και 24/03/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 04/03/2023 έως και 13/03/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

Περισσότερα →

Δελτία τύπου

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ.

Περισσότερα →