Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΟΧ 3-2024

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 301 ΑΔΑ Ψ87ΦΩΗ2-ΣΧ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΗ 301 ΜΕ ΑΔΑ ΨΤΕΙΩΗ2-Α0Ι ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 302 ΜΕ ΑΔΑ ΨΣ8ΒΩΗ2-9Σ8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΗ 302 ΨΣΣΠΩΗ2-ΔΘ7 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 303 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 6ΜΗΡΩΗ2-ΓΓΘ ΠΙΝΑΚΑΣ

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ . Υποβολή των αιτήσεων από 19/04/2024 έως και 29/04/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2024

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ_Ψ4ΚΒΩΗ2-013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙMΗΤΗΡΙΩΝ_6ΜΔΝΩΗ2-ΟΚΔ    

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Υποβολή των αιτήσεων από 13/04/2024 έως και 17/04/2024,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr (πληροφορίες γραφείο πρωτοκόλλου, τηλ. 2391330143). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2024

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΡΕΠΠΩΗ2-ΥΕΘ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΨΗΝ1ΩΗ2-ΨΒ4 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 202 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ_6675ΩΗ2-1ΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ.

Υποβολή των αιτήσεων από 09/03/2024 έως και 19/03/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ.

Υποβολή των αιτήσεων από 09/03/2024 έως και 19/03/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Υποβολή των αιτήσεων από 08/03/2024 έως και 12/03/2024, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr (πληροφορίες γραφείο πρωτοκόλλου,  τηλ. 2391330143. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ  

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Υποβολή των αιτήσεων από 07/03/2024 έως και 11/03/2024, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr (πληροφορίες γραφείο πρωτοκόλλου, τηλ. 2391330143). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΔ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Μάθε Περισσότερα →