Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

ΨΦΖΞΩΗ2-Α04_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ.

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ_ΨΓΘΤΩΗ2-ΤΣΨ  

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9ΨΟ3ΩΗ2-Λ2Μ-2_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

9ΑΟΓΩΗ2-4ΝΛ_ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9ΨΟ3ΩΗ2-Λ2Μ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 402 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9Ξ4ΙΩΗ2-ΘΦΠ_ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΛΑΔΟΥ 402- ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ρ5ΣΙΩΗ2-ΛΜΜ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 402 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 401 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9ΜΨΟΩΗ2-ΦΒΕ_ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΚΛΑΔΟΥ 401- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. 9ΗΘ0ΩΗ2-ΨΒΤ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 401 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ_ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΡΞΦΝΩΗ2-ΖΑΚ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ. Ψ0ΠΛΩΗ2-9ΝΟ-2_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 04/08/2023 έως και 14/08/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

Περισσότερα →