ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2022

By |2022-05-11T14:45:06+03:0011 Μαΐου, 2022|Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Εκδηλώσεις-Πολιτισμός|

3) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2022_60ΑΠΩΗ2-Υ4Δ 4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2022_6175ΩΗ2-6ΝΟ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2022, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 .

By |2022-04-29T09:44:47+03:0029 Απριλίου, 2022|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για [...]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Χαλκηδόνος

By |2022-04-27T12:34:35+03:0027 Απριλίου, 2022|Ανακοινώσεις|

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6232/27-4-2022 Πρακτικό Επιλογής Ασκούμενου Δικηγόρου αποφασίστηκε από τα μέλη [...]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022

By |2022-04-21T08:47:38+03:0021 Απριλίου, 2022|Ανακοινώσεις|

6ΛΛ7ΩΗ2-0ΗΓ_ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ_ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 9ΑΘΓΩΗ2-Ν0Ε_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ [...]

Go to Top