Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μάθε Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 217/2021

217-2021 συγκρότηση Ομάδας ΟΕΥ 2021-Ψ1Κ8ΩΗ2-ΜΣΑ

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Δημάρχου

Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος

Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος-67ΒΣΩΗ2-ΞΒ5

Μάθε Περισσότερα →