Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΔΣ 97_2021 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος-96ΑΗΩΗ2-Ε09

Μάθε Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΣ 198/2014 Έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΔΣ 198/2014 Έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 Δήμου Χαλκηδόνος

Μάθε Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ.200/2014 ΑΔΣ Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή λόγω μη προσέλευσης υπογραφής της σύμβασης

ΑΡ.200/2014 ΑΔΣ Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή λόγω μη προσέλευσης υπογραφής της σύμβασης

Μάθε Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ.201/2014 ΑΔΣ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση τριών αιθουσών διδασκαλίας και μιας Α.Π.Χ. στο Δημοτικό Σχολείο του Δ.Δ. Aγ. Αθανασίου»

ΑΡ.201/2014 ΑΔΣ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση τριών αιθουσών διδασκαλίας και μιας Α.Π.Χ. στο Δημοτικό Σχολείο του Δ.Δ. Aγ. Αθανασίου»

Μάθε Περισσότερα →