Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΔΣ 97_2021 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος-96ΑΗΩΗ2-Ε09

Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ.196/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014

ΑΡ.196/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014

Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΣ 198/2014 Έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΔΣ 198/2014 Έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 Δήμου Χαλκηδόνος

Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ. 199/2014 ΑΔΣΈγκριση Διενέργειας Προμηθειών και εργασιών έτους 2014

ΑΡ. 199/2014 ΑΔΣΈγκριση Διενέργειας Προμηθειών και εργασιών έτους 2014

Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ.200/2014 ΑΔΣ Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή λόγω μη προσέλευσης υπογραφής της σύμβασης

ΑΡ.200/2014 ΑΔΣ Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή λόγω μη προσέλευσης υπογραφής της σύμβασης

Περισσότερα →

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ.201/2014 ΑΔΣ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση τριών αιθουσών διδασκαλίας και μιας Α.Π.Χ. στο Δημοτικό Σχολείο του Δ.Δ. Aγ. Αθανασίου»

ΑΡ.201/2014 ΑΔΣ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση τριών αιθουσών διδασκαλίας και μιας Α.Π.Χ. στο Δημοτικό Σχολείο του Δ.Δ. Aγ. Αθανασίου»

Περισσότερα →