Ανακοινώσεις, ΔΕΥΑΧ

ΔΕΥΑΧ: Ενημέρωση καταναλωτών για αλλαγή περιόδου καταμέτρησης και έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Περισσότερα →