Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΩΝΓ0ΩΗ2-ΓΣ6-1_ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1_2021 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ_ΣΤΡΙΩΝ 6ΠΓΠΩΗ2-ΥΣΩ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ_1_2021_ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μάθε Περισσότερα →