“Ανάσα” στις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς, οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, δίνει ο Δήμος Χαλκηδόνος με την απαλλαγή δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν την αίτησή τους, όχι μόνο εγγράφως όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ https://dt.govapp.gr η οποία τέθηκε σε ισχύ και στην οποία συνδέονται και ταυτοποιούνται με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet θα μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους γραπτά στο i.georgiadou@n3.syzefxis.gov.gr.

Η απαλλαγή αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα από τις 13/3/2020 και για όσο ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τις σχετικές Κ.Υ.Α., ενώ ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε αυτό το διάστημα, θα μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις.

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του Δήμου μας, οι οποίες έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να παραμείνουν όρθιες την επόμενη μέρα. Με την απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των πληττόμενων επιχειρήσεων στεκόμαστε δίπλα στον κάθε επαγγελματία του τόπου μας”, τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.