Κ.Α.Π.Η.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701110
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722550
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719206
ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715689
ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713463
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310 713377
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51293
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 23598
ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 32020
ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61108

 

Τηλέφωνα Κοινοτήτων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2313 300153
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722550
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719206
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715255
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713463
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310 713377
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23913 30143
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711483
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23913 30205
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 31208
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ 23910 22766
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 23910 22799
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 23910 22160
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61108