ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012740715 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΤΔ5ΩΗ2-ΥΘΓ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012739192 ...

Όροι και Περίληψη διακήρυξης εκμισθώσεν κοινόχρηστων χώρων εγκαταστάσεων Λούνα Πάρκ στις Κοινότητες, Κουφαλίων, Μ. Μοναστηρίου, Λουδία, Χαλκηδόνας, Βαθυλάκκου

3α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Βαθυλακκος_9ΗΩΞΩΗ2-15Γ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΒαθυλακκοςΨ9ΝΓΩΗ2-4ΟΧ 3α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_ΨΗΖΒΩΗ2-4ΩΤ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_6ΚΕΥΩΗ2-ΛΜΙ 3α) ΟΡΟΙ ...