Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου κτιρίου εντός του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Γέφυρας με συνοδά κτίσματα.
4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣΨΧΒΝΩΗ2-ΤΕ5 5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ9ΕΘΗΩΗ2-ΥΣΦ...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων)
Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» εκτιμώμενης...
Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το υπ.αρ.2465 Κουφαλίων και υπ.1797-20 Αγχιάλου
4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -2465_9Γ92ΩΗ2-ΥΛΨ 5α) ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡ. -24659ΑΦΞΩΗ2-ΒΡΧ 4)α ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _1797-206ΡΗΦΩΗ2-Τ1Β 5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1797-2098ΦΩΩΗ2-ΟΧΦ...
Όροι και Περίληψη Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Χαλκηδόνας
4β) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Χαλκηδόνας_ΨΓΠ5ΩΗ2-ΕΟ8-2 5β)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Χαλκηδόνας_623ΦΩΗ2-ΛΩΚ-1...
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
3α)ΑΔΕ 69-2024 ΟΡΟΙ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2024 ΨΠ98ΩΗ2-ΓΙΗ 5)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2024ΨΡΚΥΩΗ2-40Α 4) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Βαθυλακκος63ΟΧΩΗ2-3ΥΝ 5)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Βαθυλακκος__638ΦΩΗ2-54Δ 4) ΟΡΟΙ...