ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2024-2028

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 • ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
 • ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 • ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΑΛ
 • ΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 • ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 • ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
 • ΚΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 • ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ (ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ)
 • ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
 • ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
 • ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ – ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΝΩΣΤΟΘΕΑ (ΘΕΑΝΩ)
 • ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΣΑΝΙΟΥ-ΜΕΛΤΑΡΗ ΖΩΗ
 • ΑΓ ΙΟΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΘΑ
 • ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ)
 • ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι  έχουν  υποχρέωση να μετέχουν σε όλες  τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους  αναθέτει νόμιμα  το συμβούλιο.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του  συμφέροντος του  συνόλου των δημοτών.
 3. Σε  σύμβουλο   που απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις  (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του  άρθρου  234 του  παρόντος, η πειθαρχική  ποινή της αργίας  και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική  ποινή της έκπτωσης.  Σύμβουλος, που επιθυμεί  να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τις  τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει  τη σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.
 4. Σε σύμβουλο  που δεν εκτελεί τις  υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τους τρεις  (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια  του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος,  η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 5. Ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται  να ενημερώνει γραπτώς  τον  Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας  συμβούλου σε τρεις  συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων  συμβούλου για διάστημα  μεγαλύτερο από τρεις  (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη  αυτής  της  υποχρέωσης  από τον  πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.