ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος
ΖΗΣΗΣ ΒΑΪΝΑΣ Αντιδήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αντιδήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ Αντιδήμαρχος
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Αντιδήμαρχος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αντιδήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος
ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΚΩΤΟΥΛΑ Δημοτική Σύμβουλος
ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ Δημοτική Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

  1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι  έχουν  υποχρέωση να μετέχουν σε όλες  τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους  αναθέτει νόμιμα  το συμβούλιο.
  2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του  συμφέροντος του  συνόλου των δημοτών.
  3. Σε  σύμβουλο   που απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις  (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του  άρθρου  234 του  παρόντος, η πειθαρχική  ποινή της αργίας  και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική  ποινή της έκπτωσης.  Σύμβουλος, που επιθυμεί  να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τις  τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει  τη σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.
  4. Σε σύμβουλο  που δεν εκτελεί τις  υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τους τρεις  (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια  του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος,  η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
  5. Ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται  να ενημερώνει γραπτώς  τον  Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας  συμβούλου σε τρεις  συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων  συμβούλου για διάστημα  μεγαλύτερο από τρεις  (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη  αυτής  της  υποχρέωσης  από τον  πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.