ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2310 701123
Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2313 337266
ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713408
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701616
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701993
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701923
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701993
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713555
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713555, 714086
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310 713471
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722490, 305
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719798
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715534
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 716111
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701268
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701303
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722305
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719231
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715338
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715493
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

ΔΑΜΑΣΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

2310 713360

 2310 713204

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701366
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310713204
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715301
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719719
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 701034
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713257
ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310 702634

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΛΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51222
ΕΣΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52222
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 23910 51111
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ 23910 51366
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51204
ΚΕΠ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 21250
Τοπικός Οργανισμός Εγγειων Βελτιώσεων ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 21323
Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β’ τάξη 23910 54700
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52867
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52464
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52642
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52867
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51210
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 53299
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52106
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52885
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 54154
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 52106
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711102
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ 2310 711231
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2310 711442
1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51374
2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51378
3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51376
4ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51340
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711102
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51247
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711307
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51797
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711412
Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 54232
ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23910 51107

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 23910 23960
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ 23910 22221
ΚΕΠ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 23066
ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 21020
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 23910 22560
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 22011
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 31279
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 22748
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 23057
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 32062
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 23910 21448
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61624
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 23910 61311
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 22366
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 23910 22128
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61119
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 23910 61311
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 23910 22768
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 31247
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 22389
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 31494
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23910 22127
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 32025