ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΔΣ 2-2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑ
1 Βαϊνάς Ζήσης
2 Κωστοπούλου Μαρία
3 Διαμαντής Διαμαντής
4 Παπαχρηστούδης Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑ
1 Αλμπάνης Ανδρέας
2 Χατζηαποστόλου Θεόδωρος
3 Χατζόπουλος Αλέξανδρος
4 Χατσίδης Πασχάλης