ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης/2023 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2023- ΔΣ Δια Περιφοράς ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 8-2023 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5-2023 ΔΣ Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14018   ...