Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στον Δήμο Χαλκηδόνος
Μελέτη 24REQ015110832   Πρόσκληση γιατρού εργασίας 24PROC015134821...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 19/2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19-2024 ΤΑΚΤΙΚΗ Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου, στο YouTube: https://www.youtube.com/@dimos.chalkidonos/streams...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 18/2024 (ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18-2024 ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 3-2024  Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου, στο YouTube: https://www.youtube.com/@dimos.chalkidonos/streams...