Η τοπική κοινότητα Ξηροχωρίου μέχρι την εφαρμογή του νόμου ‘Καλλικράτης’, διοικητικά υπαγόταν στον πρώην Δήμο Αγ.Αθανασίου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 αριθμεί 597 κατοίκους και διαθέτει Νηπιαγωγείο. Χωρίζεται στο Ξηροχώρι(563 κάτοικοι) και τον οικισμό Μπαλαίϊκα(34 κάτοικοι). Ιστορικά οι κάτοικοι κατάγονται από το Μίστι της Καππαδοκίας και ήρθαν ως
πρόσφυγες το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης. Στο Ξηροχώρι υπάρχει μια νεοσύστατη Δημοτική βιβλιοθήκη στο πρώην Κοινοτικό
κατάστημα.