Η Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων είναι χτισμένη στην αρχαία πόλη Ίχναις και βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου συνορεύει με τις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Κιλκίς.

Αποτελεί την έδρα και το διοικητικό κέντρο του νέου Δήμου Χαλκηδόνος και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 συγκεντρώνει 8.057 κατοίκους και πλήθος υπηρεσιών όπως Ειρηνοδικείο, Κέντρο Υγείας, Αστυνομικό τμήμα, καθώς και πληθώρα σχολείων όλων των βαθμίδων και τραπεζικών ιδρυμάτων.
Ιστορικά, τα Κουφάλια την εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν ένα μεικτό χωριό και διοικητικά ανήκε στο ναχιγιέ του Βαρδάρη. Υπήρχαν δύο συνοικισμοί, τα Άνω και τα κάτω Κουφάλια, οι οποίοι συνοπτικά αναφέρονται ως Κουφάλια. Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα Κουφάλια έγιναν αποδέκτες μεγάλου αριθμού προσφύγων από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ, στις 27 Νοεμβρίου 1919, υπογράφηκε το Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με το οποίο ολοκληρώθηκε και τυπικά η μετανάστευση των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Ρωμυλίας. Σήμερα οι απόγονοι των προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία αποτελούν το 80% του πληθυσμού των Κουφαλίων. Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από γηγενείς Μακεδόνες, Πόντιους, Σαρακατσάνους, Θρακιώτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.